Mẹ Á HậU 2 NGUYễN Lê NGọC THảO NHắN GửI CON GáI SAU GIàNH NGôI Vị

TPO - Cùng gia đình đi cổ vũ cho con gái Nguyễn Lê Ngọc Thảo, bà Nguyễn Thị Loan rạng rỡ chia sẻ nhiều điều thú vị về Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020. © Tiền Phong Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của người đẹp Nguyễn Lê Ngọc Thảo không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi ngh...