CôNG CHúA HAYA TRả 1,2 TRIệU BảNG để GIữ Bí MậT Về CUộC TìNH VụNG TRộM VớI Vệ Sĩ

Vợ của Thủ tướng UAE trả cho vệ sĩ kiêm người tình 1,2 triệu bảng Anh (gần 1,6 triệu USD) để anh này giữ kín mối tình 2 năm, chưa kể những món quà xa xỉ gồm đồng hồ 12.000 bảng, súng kiểu cổ.Công chúa Haya Bint Al Hussein, 46 tuổi, là con gái cố vương Jordan Hussein, em gái cùng cha khác mẹ của Vua Jordan Abdullah II. N...