THí SINH HOA HậU VIệT NAM DIệN áO DàI LấY CảM HứNG Từ BóNG đá VIệT NAM

Trong phần thi áo dài đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, các thí sinh đã cùng các hoa hậu diện những bộ áo dài độc đáo, trong đó có những bộ được lấy cảm hứng từ bóng đá Việt Nam. Toàn màn hình ...