TôN VINH NGườI THầY, Võ TấN PHáT GIàNH GIảI ÉN VàNG NGHệ Sĩ 2020

© HOÀI PHƯƠNG TTO - Với tiết mục ‘Người thầy’ tôn vinh những người đưa đò đã và đang truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò, Võ Tấn Phát đạt 29,75 điểm từ 3 vị giám khảo trở thành Én vàng nghệ sĩ 2020 một cách thuyết phục. © HOÀI PHƯƠNG Võ Tấn Phát (thứ hai, từ phải vào) t...