TâN HOA HậU VIệT NAM 2020 TRả LờI THế NàO TRONG PHầN THI ứNG Xử?

Video: Phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Thị Hà là thí sinh thứ 2 bước vào phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không?".Sau một thoáng suy nghĩ, Đỗ Thị Hà trả lời: "Nế...