Đỗ THị Hà: 'SáNG Mở MắT DậY VẫN LâNG LâNG, CHưA TIN MìNH Là TâN HOA HậU VIệT NAM'

TPO - Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã sẵn sàng bước vào ngã rẻ mới trong cuộc đời? Các người đẹp chuẩn bị hành trang gì để đối diện với những áp lực khi trở thành người của công chúng? Áp lực khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc thế giới? Tiêu chuẩn bạn tra...